ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สินค้า


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
สมาคมผู้ประกอบการยานยนต์จังหวัดสงขลา

สมาคมผู้ประกอบการยานยนต์ จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า ชมรมผู้ประกอบการยานยนต์ จังหวัดสงขลา สำนักงานตั้งอยู่ที่ 457 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร081-8961045  สมาคมผู้ประกอบการยานยนต์ จังหวัดสงขลา เกิดจากแนวคิดของการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านยานยนต์ ในจังหวัดสงขลา ประมาณ 40 ท่าน โดยมีแนวคิดที่จะจัดการรวมกลุ่มเพื่อให้สมาคมฯ เป็นตัวกลาง ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัท และรวมถึงองค์กรต่างๆ ตลอดจน สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง สวัสดิการ ของสมาชิก ในด้านสังคม สมาคมฯ เป็นหนึ่งองค์กรที่ให้ความรู้และการศึกษาในด้านยานยนต์แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  จากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้ทุ่มเท กำลังกายกำลังใจ สละเวลา ในการบริหารสมาคมฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สมาคมฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพด้านธุระกิจยานยนต์ในจังหวัดสงขลาต่อไป   

 

***รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการยานยนต์ จังหวัดสงขลา***นายกฤษนันท์ ธรรมาภิรมย์ บริษัทโกเลี้ยม กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายสุรินทร์ แก้วแหลม อู่สุรินทร์การช่าง กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายสมศักดิ์ น้อยสำลี อู่ ศ. เซอร์วิส กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายจิตร วุ่นจันทร์ อู่จิตรการช่าง กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายสวิง ปรานสุข อู่ น.กิจรุ่งเรือง กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายสมศักดิ์ หนูกลัดนุ้ย อู่สยามยนต์มอเตอร์ กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายเกียรติศักดิ์ ชนะพล อู่ ก.การช่าง กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายจรูญ แทนบุญ อู่ โอ เค การช่าง กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายวิโรจน์ พระธาตุ อู่นิมิตใหม่การช่าง กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายบุญธรรม ไชยรัตน์ อู่นายบุญธรรม กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายประเสริฐ คงมณี อู่ประเสริฐคาร์แคร์ กลุ่มสาขางานตัวถังและสีรถยนต์
นายอาลี ดลหรอหมาน S.A.คาร์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายวันชัย เกตุทอง อู่วันชัยเจริญยนต์ กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายฮาดิส วุฒิกระพันธุ์ อู่หมูเซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายณัฐกิตต์ สุขแก้ว อู่ณัฐกิตต์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายอภิเชษฐ ผุดผ่อง อู่ช่างเอียด กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายพูนศักดิ์ สังข์ศิลป์เลิศ อู่พูนศักดิ์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายสุนทร รองพล อู่สุนทรคาร์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายณรงค์ เต็มแก้ว อู่ท่านางหอมเซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายจักรี เกื้อบรรจง อู่ดีคาร์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายณัฐพล เรืองศรี อู่ณัฐพลเซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายอดิศักดิ์ บุญสุข อู่กฤษณ์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายนิพนธ์ สระโร อู่ใหญ่การช่าง กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายปรีชา แก้วชู ศูนย์บริการอ๊อดท๊อปยนต์ กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายสมหมาย คณะทอง ร้านสมหมายคาร์เซอร์วิส กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายปราโมทย์ เบ็ญจพรกุลพงศ์ หจก.ค็อกพิทสงขลาการาจ กลุ่มสาขางานยานยนต์
นายนิรัตน์ ขุนจันทร์ ร้านสงขลาหม้อน้ำแอร์รถยนต์ กลุ่มไฟฟ้าและแอร์รถยนต์
นายวรเกียรติ จำรูญวรเกียรติ เกียรติแสงการไฟฟ้า กลุ่มไฟฟ้าและแอร์รถยนต์
นายอภิชาต ชูหมุน ร้านอภิชาติแอร์ออโต้ กลุ่มไฟฟ้าและแอร์รถยนต์
นางวาสนา รุ่งเรือง ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายวิชัย ช่อชูหิรัญ W&O motors กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายสวัสดิ์ แซ่ตั้ง ร้านเจริญศิลป์การเบาะ กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายสวัสดิ์ แซ่ฉี ร้านเอเชียกลการ สงขลา กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายบรรจบ บุญเลิศ ร้านสิงหนครยางยนต์แอนด์เซอร์วิส กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายวรุตม์ ใชยทิพย์ บริษัท จี เอ็ม เจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายสมเกียรติ ลิ่มศิริกุล ร้านสีสากล กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายพิณโย จิมจวน หจก.ไทยโยกลการ กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
นายโสรัตน์ ศิริกรรณฐ์ อาร์ เอส คาร์เซอร์วิส กลุ่มขายอะไหล่รถยนต์และยางรถยนต์
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท จี เอ็ม เจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
170/4 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 074-314111, 074-314222 Mobile : 089-6542666, 089-6542777, 089-6542888,089-6542999, Fax : 074-326333 ,  ID LINE  :  0896542777

GMJ999